Aanleg voetpaden langs het Hovenpad

01-12-2023

De gemeente legt in januari op verschillende delen van het fietspad 'Hovenpad' aparte voetpaden aan. Deze werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de Crescendoweg en de Fortissimostraat, evenals tussen de Allegroweg en de Calandostaat. Bovendien komt er een apart voetpad bij de fietsoversteek op de Vlietdijk. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de verbetering van de fietsoversteek op die locatie.
 
Het nieuwe voetpad sluit aan op het pad dat al is aangelegd bij het voetbalveldje. Hierdoor wordt het mogelijk om van buurt naar buurt te wandelen, parallel aan het bestaande fietspad.
 
Vanwege de terughoudendheid van de gemeente om extra verhardingen aan te leggen en het feit dat lopen op het fietspad is toegestaan, wordt het fietspad niet volledig voorzien van een apart voetgangersgedeelte. Als er in de buurt alternatieve looproutes beschikbaar zijn, is ervoor gekozen om geen voetpad aan te leggen. Op deze manier hebben mensen de keuze om over het fietspad te lopen of een alternatieve route te nemen.
 
De geplande werkzaamheden zullen twee weken in beslag nemen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente via openbareruimte@s-hertogenbosch.nl of telefonisch via 073 - 615 51 55.


Actieve Wielen