Bespreking concept visiedocument Waterplas de Groote Wielen

19-02-2024

Wat een inspirerende avond hebben we beleefd tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst over het visiedocument voor onze geliefde waterplas op 22 januari jongstleden! De openhartige gesprekken hebben ons inzicht gegeven in de diverse behoeften en ideeën binnen onze gemeenschap.

Jullie betrokkenheid heeft onder andere geleid tot het benadrukken van het belang van een gezonde waterkwaliteit en het behoud van natuurlijke elementen bij de ontwikkeling van horeca en terrassen. Er was ook aandacht voor het minimaliseren van overlast en het betrekken van bewoners bij ondernemerschap en evenementenlocaties.
Veiligheid en beheer kwamen prominent naar voren, met suggesties zoals het beperken van sociale overlast, aandacht voor snelheidslimieten op het water en het betrekken van omwonenden bij besluitvorming.

Tijdens de discussies over kwalitatieve bruikbaarheid kwamen ideeën naar voren over het verwijderen van troep en het streven naar een betere spreiding van recreatie voor een leefbaardere omgeving.

In het gesprek over het versterken van watersport en waterrecreatie werden voorstellen gedaan voor beperkte verhuur van kano's en sups, evenals regels en handhaving om activiteiten in goede banen te leiden.

Bij toezicht kwam de behoefte aan handhaving en bewustwording van verantwoordelijkheden sterk naar voren, vooral buiten reguliere uren.

Tot slot werden suggesties gedeeld over het mogelijk maken van activiteiten, waarbij de nadruk lag op geluidsnormen die passen bij een woonwijk en ruimte voor kleinschalige, buurtgerichte initiatieven. De balans tussen ontplooiing en omwonenden is een rode draad geweest gedurende de hele avond.

We zijn dankbaar voor de waardevolle bijdragen en kijken uit naar verdere samenwerking om onze Waterplas en wijk nog mooier te maken. Al jullie bijdragen zullen worden meegenomen in de visie op Waterplas de Groote Wielen, die we in de toekomst gaan aanbieden aan Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Bekijk presentatie van deze avond (PDF 2 MB)


Actieve Wielen