Een nieuw gezamenlijk platform van de Groote Wielen, de Actieve Wielen en Windkracht 5

26-01-2023

Hoe is die bundeling eigenlijk ontstaan?
Cédric vertelde dat hij jaren geleden de website van de wijkraad had ontwikkeld, maar inmiddels is die website flink verouderd. Cédric zelf is nog steeds actief in de Groote Wielen en zit sinds kort in het bestuur van de wijkraad. Hij noemt daarbij enkele ervaringen: het is best lastig om waardevol contact te hebben met lokale bewoners, vaak wonen je eigen vrienden wat verder en het is best een uitdaging gebleken om in de wijk nieuwe mensen te ontmoeten. Cédric had ook het platform “Samen Suppen” ontwikkeld, waarbij suppers aansluiting vinden bij elkaar. Daarbij organiseerde hij ook zelf regelmatig sup-activiteiten op de Groote Wielen plas. Op basis van deze ervaringen en die met zijn eigen platform “Ontmoet anderen” ontstond het idee om mensen via een nieuwe website “Actieve Wielen” meer te laten verbinden met elkaar.

Hoe kan deze website “Actieve Wielen” de Groote Wielen helpen in die verbinding?
Het viel Cédric op dat er wel veel activiteiten worden ondernomen in de Groote Wielen, maar dat het overzicht ontbrak. Dit komt door de vele verschillende Facebook- en WhatsApp-groepen waar je lid van moet zijn. Maar als je deze niet actief volgt dan mis je vele leuke activiteiten die door anderen worden georganiseerd. Die aansluiting op wat er gebeurt in je eigen wijk kan ondersteund worden door een platform, dat alle activiteiten bundelt en waar ook plek is voor nieuwsitems. Waarin activiteiten van de wijkraad, Nieuws op Wielen, Actieve Wielen en Windkracht 5 samen komen. Denk ook aan gemeentelijke bijeenkomsten, sportactiviteiten door verenigingen of stichtingen, maar ook bewoners kunnen zelf hun eigen activiteiten plaatsen. Als voorbeeld voor enkele eigen activiteiten: een spelletjesavond, buurtfeest of samen wandelen of suppen etc.

Wat onderscheidt “Actieve Wielen” van andere platforms?
De website is transparant en laagdrempelig, je hoeft geen account aan te maken om de activiteiten te kunnen bekijken. Je kunt heel gemakkelijk een goed overzicht krijgen van alle activiteiten en je kan door middel van favorieten je activiteiten volgen en reminders krijgen. Al het nieuws en activiteiten in de buurt, niet alleen door de wijkraad, Actieve Wielen of Windkracht 5, maar alles in de wijk de Groote Wielen en net daarbuiten, is zo makkelijk te vinden voor iedere wijkbewoner.Het is juist leuk dat bewoners zelf een actieve rol kunnen hebben op de website en activiteiten kunnen aanmaken op de website. Op deze manier is het voor en door wijkbewoners.

Hoe zijn jullie aan de naam gekomen voor de website “Actieve Wielen”?
Er was al sinds het begin van de coronatijd een vrijwilligersgroep Actieve Wielen, die activiteiten voor hulpbehoevende wijkbewoners verzorgde, elk jaar in september een festival organiseert, sinds een jaar de wijkkrant Nieuws op Wielen uitbrengt en op Facebook en Instagram eigen groepen beheert. In die samenwerking leek het ons logisch om in overleg met deze vrijwilligersgroep de vertrouwde naam Actieve Wielen te kiezen. Overigens, de vrijwilligersgroep zet al zijn activiteiten gewoon voort, er komt nu alleen met de website een extra kanaal naar de wijk toe bij.

Heb je hulp nodig met het opzetten van een activiteit, heb je een activiteit die je op de website wil zetten of wil je je inzetten als vrijwilliger in beheer van de website? Stuur dan een mail naar info@actievewielen.nl.

Brahm Thio, bestuurslid Wijkraad de Groote Wielen

 


Actieve Wielen