Opknappen plantvak Deltapark

03-07-2023

In het plantvak achter Deltapark 16 t/m 34 zijn een aantal kale plekken. Een deel van de heesters groeit hier niet goed, ondanks eerdere vervangingen. Dit komt door de struiken zelf, of door de grond. We hebben hierover contact gehad met bewoners. Hoewel de aanwezige laurierkers wel goed groeit, is het niet de bedoeling om alles te vervangen door laurierkers. Het grootste deel van de niet-groeiende struiken vervangen we door ruw gras. De combinatie van struiken en gras bevordert de biodiversiteit en zorgt voor een gevarieerd plantvak. In deze brief leest u daar meer over.

Nieuwe inrichting
Tegen de erfafscheiding van Deltapark 16 t/m 34 planten we laurierkers. Dit zijn groenblijvende struiken. We planten de laurierkers in het najaar, wanneer de grond vochtig is en de struiken goed kunnen groeien. Tussen de nieuwe struiken en het water planten we bloembollen en zaaien we inheems kruidenrijk gras. Aan de achterkant van deze brief ziet u een

situatietekening.
Lang gras met bloemen en kruiden Het ingezaaide grasmengsel ontwikkelt zich de komende jaren tot ruw gras. Dit is lang gras waarin vaak ook andere kruiden en bloemen groeien. Het biedt voedsel en schuilplekken voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Afhankelijk van de groeiomstandigheden, de bodem en de temperatuur verandert de samenstelling van de kruiden en bloemen. Om bloemen en diversiteit te behouden, maaien we 1 tot 2 keer per jaar.
Het maaisel wordt na 3 tot 7 dagen geruimd. Insecten en andere soorten krijgen zo de kans eruit te kruipen en het zaad kan zich verspreiden. Bij elke maaibeurt blijft ook een klein gedeelte staan, zodat insecten hun leefgebied en voedsel behouden.

Hebt u vragen? Wilt u meer weten over ons maaibeleid? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/maailbeleid. Hebt u vragen over deze brief? Neem contact op met mevrouw J. van Houtum, wijkregisseur van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Haar telefoonnummer is 06 – 547 507 39. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp: ‘opknappen plantvak Deltapark’.

Met vriendelijke groet,
Het waarnemend hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte,
Ir. J.T.T.R. Prinsen


Actieve Wielen