Overweldigende hoeveelheid aanmeldingen eerste Bossche burgerberaad!

13-11-2023

De gemeente ’s-Hertogenbosch ontving maar liefst 985 aanmeldingen van inwoners die graag mee willen doen aan het eerste Bossche burgerberaad. Hieruit stelt de gemeente een groep van 120 inwoners samen die een goede afspiegeling is van de Bossche samenleving. Op 5 december horen aangemelde inwoners of ze daadwerkelijk kunnen deelnemen.

“Bijna 1000 mensen willen meedenken over de vraag ‘hoe zie jij het graag als je ouder wordt?’ Dat vind ik fantastisch nieuws,” vertelt wethouder Slikker. “Want fijn oud worden willen we allemaal. Maar hoe we dat straks doen met meer ouderen en minder mensen die in de zorg werken is best een uitdaging. Daarom willen we oud en jong, arm en rijk horen. Inwoners uit alle wijken, dorpen en windstreken een stem geven. Ik ben ervan overtuigd dat juist met de adviezen en ideeën van onze inwoners we tot beter plannen komen voor hoe we ook in de toekomst gelukkig oud worden.”

Selectie
Begin oktober ontvingen 10.000 willekeurig geselecteerde inwoners van onze gemeente een uitnodigingsbrief op de deurmat. Maar liefst 985 inwoners meldden zich hiervoor aan. Een prachtig resultaat. Nu is het aan de gemeente om hier een burgerberaad van 120 inwoners van te vormen.

Daarbij kijken we naar de aangegeven kenmerken leeftijd, geslacht, woonwijk, culturele achtergrond, opleidingsniveau en inkomen.

Op deze manier ontstaat een burgerberaad dat overeenkomt met hoe de gemeente in elkaar zit. Als voorbeeld; zo’n 22% van onze inwoners is 16-29 jaar. Dat betekent idealiter dat 26 van de 120 deelnemers aan het burgerberaad in die leeftijdscategorie vallen.

Vallen “te veel” inwoners in dezelfde categorie? Dan bepaalt een tweede loting welke inwoner deel mag nemen.

Hoe verder?
Op 5 december a.s. maakt de gemeente het definitieve burgerberaad bekend. Deze 120 inwoners komen op 5 zaterdagen samen, te beginnen op 13 januari 2024. Ze buigen zich dan over de belangrijke vraag: hoe ziet jíj het graag als je ouder wordt?

Want fijn oud worden, dat willen we allemaal. Maar dat brengt ook grote uitdagingen met zich mee. We zijn straks met veel meer ouderen. We wonen langer thuis. En er zijn straks minder mensen die zorg kunnen verlenen. De keuzes die we maken over dit onderwerp gaan alle inwoners van onze gemeente aan. Zij weten als geen ander wat nodig is. Het burgerberaad komt op 27 april 2024 met een advies aan de gemeenteraad.

Meer weten? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/burgerberaad.

 


Actieve Wielen