Uitnodiging inloopavond - stedenbouwkundig deelplan Groote Wielen

03-04-2024

Beste heer/mevrouw,

In 2023 hebben we tijdens inloopavonden en een online enquête veel input opgehaald voor het realiseren van een aantrekkelijke, groene en toekomstbestendige wijk in De Groote Wielen Noord. Graag informeren wij u op 16 april over hoe we de opgehaalde input hebben benut om het stedenbouwkundig plan verder uit te werken. U bent van harte uitgenodigd!

Stedenbouwkundig deelplan
Op dinsdag 16 april organiseren wij een inloopavond om het eerste stedenbouwkundig deelplan (Beemden met uitzondering van Strandpark) aan u te presenteren. Wij vertellen u hoe de input en ideeën zijn gebruikt om het stedenbouwkundig plan te optimaliseren. Dat doen we door een (visuele) presentatie. We gaan graag met u in gesprek om te horen wat u vindt van het stedenbouwkundig plan. Er zijn verschillende specialisten van de gemeente aanwezig.
 
Herinrichting Blauwe Sluisweg
Naast de presentatie van het stedenbouwkundig deelplan, besteden we ook aandacht aan de herinrichting van De Blauwe Sluisweg. Om het (toekomstige) verkeer van en naar de woonwijk in goede banen te blijven leiden, zijn er aanpassingen nodig aan De Blauwe Sluisweg en de Hustenweg. Tijdens de inloopavond infomeren we u over de beoogde aanpassingen en is er ruimte om hierop te reageren.
 
Praktische informatie inloopavond

Datum:
Dinsdag 16 april, 20.00 – 21.30 uur (u kunt op elk moment binnenlopen)

Locatie
Wijkcentrum Windkracht 5 (foyer)  
Deltalaan 140, 5247 JT Rosmalen

Heeft u vragen?
Kom dan vooral naar de inloopbijeenkomst! Ook vindt u meer informatie op de website www.degrootewielenonline.nl/denk-mee. Na de inloopavond vindt u hier alle gedeelde informatie.
U kunt ook een e-mail sturen naar degrootewielen@s-hertogenbosch.nl (o.v.v. huisadres).

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Programma’s en Projecten,


drs. Judith Köbben - Stoppelenburg


Actieve Wielen