Verkeerssituatie rondom Rodenborch college

18-01-2023

De afgelopen periode hebben we gemerkt dat op drukke momenten, wanneer veel leerlingen gebracht of gehaald worden er regelmatig verkeersproblemen ontstaan rondom onze nieuwe school.

De huidige verkeerssituatie is niet ingericht om zoveel auto’s in zo’n kort tijdsbestek te kunnen verwerken. Dit levert niet alleen ongemak op voor u en uw kind, maar hierdoor ontstaan ook onveilige situaties omdat kinderen midden op de rotonde worden afgezet of aan de zijkant van de doorgaande weg.

Graag willen wij u een aantal tips geven waarmee we met elkaar de situatie kunnen verbeteren:

  • Laat leerlingen zoveel mogelijk op de fiets naar school komen.
  • Om de verkeersdrukte te spreiden adviseren we uw kind eerder te brengen of later op te halen. De school is vanaf 7.45 uur tot 16.30 uur open.
  • Maak gebruik van het parkeerterrein achter de school wanneer de Kiss & Ride strook vol staat. Zorg dat de weg vrij blijft voor hulpdiensten.
  • Ook aan de zijde van het Laaghemaal kunt uw kind afzetten door even de wijk in te rijden, leerlingen kunnen dan via de rotonde naar de school open.

De afdeling toezicht en handhaving van de gemeente zal de komende tijd observeren en zo nodig bij overtredingen waarschuwend of verbaliserend optreden.

Samen met de gemeente houden we als school de situatie nauwlettend in de gaten en wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen, waarbij we ook rekenen op uw begrip en medewerking.


Wijraad:
De wijkraad gaat samen met de gemeenten op dinsdag 25 april in gesprek over de verkeerssituatie op o.a. deze plek. Ook u kunt hierbij zijn.
Zie voor meer informatie de activiteit "Informatieavond verkeersmaatregelen De Grootte Wielen".


Bron: Rodenbroch


Actieve Wielen