WEEK VAN DE OMGEVINGSVISIE 4 T/M 11 OKTOBER

22-09-2023

Denk mee over de toekomst van de gemeente ’s-Hertogenbosch

Van 4 tot en met 11 oktober is er de Week van de Omgevingsvisie. We organiseren dan meerdere inloopavonden waar iedereen van jong tot oud van harte welkom is. Zorg dat je erbij bent want deze week staat in het teken van de toekomst van onze gemeente. Hoe zie je dat voor je en wat vind je daarin belangrijk? Het gaat ook om jouw toekomst en de volgende generaties. Daarover gaan we graag met je in gesprek tijdens één van de inloopavonden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden over de locaties en meer.

Inloopavonden

Op dit moment wonen zo’n 160.000 mensen in ’s-Hertogenbosch, verspreid over onze gemeente. Dat betekent dat in jouw wijk, buurt of dorp andere ontwikkelingen kunnen spelen dan op andere plekken. Daarom werken we met 4 gebieden: de brede binnenstad, de wijken binnen de ring, de wijken buiten de ring en het buitengebied en de dorpen. Tijdens de Week van de Omgevingsvisie informeren wij je graag over mogelijke ontwikkelrichtingen voor het gebied waar je woont, studeert werkt of om andere redenen belangrijk voor je zijn. Daarover gaan we graag met je in gesprek. In elk gebied organiseren we twee inloopavonden zodat je voldoende ruimte hebt om over jouw eigen buurt, wijk of dorp te praten.

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens de inloopavonden staan de opgaven en ambities voor de toekomst van de 4 verschillende gebieden centraal. Hoe kan er bijvoorbeeld ook in de toekomst fijn gewoond, geleefd, gewerkt en gespeeld worden? Wat is belangrijk om goed in jouw wijk of dorp op te kunnen groeien, en ook als je ouder wordt nog fijn in jouw wijk of dorp te kunnen leven? Maar ook: hoe gaan we om met het opwekken van energie en kunnen we de wijk leefbaarder en gezonder maken?  Afgelopen periode is hierover al de nodige informatie opgehaald. Deze uitkomsten laten we zien. En we tonen kaarten en beelden en een voorstel voor de toekomstvisie per gebied. Graag gaan we hierover in gesprek. Wat valt op? Wat ontbreekt? Wat moet anders of is juist goed?  

Data en locaties

Hieronder staat een overzicht van de data en locaties van de inloopbijeenkomsten. Je kunt kiezen welke dag jou het beste uitkomt. Er zijn twee keuzes per gebied.

Datum Tijdstip Gebied Locatie inloopbijeenkomst
Woensdag 4 oktober 19:00-21:00 Gebied 1: Brede binnenstad Podium Azijnfabriek
Triniteitstraat 19
’s-Hertogenbosch
Woensdag 4 oktober 19:00-21:00 Gebied 2: Wijken binnen de ring S.C.C. De Helftheuvel
Helftheuvelpassage 115
’s-Hertogenbosch
Donderdag 5 oktober 19:00-21:00 Gebied 3: Wijken buiten de ring Maaspoorthallen Den Bosch
Marathonloop 1
’s-Hertogenbosch
Donderdag 5 oktober 19:00-21:00 Gebied 4: Buitengebied en de dorpen Dorpshuis 't Zijl
Zijlstraat 2
Vinkel
Maandag 9 oktober 19:00-21:00 Gebied 1: Brede binnenstad Bestuurscentrum
Achter het Stadhuis 5
’s-Hertogenbosch
Maandag 9 oktober 19:00-21:00 Gebied 2: Wijken binnen de ring S.C.C. De Biechten
Vincent van Goghlaan 1
Hintham
Woensdag 11 oktober 19:00-21:00 Gebied 3: Wijken buiten de ring Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
Rosmalen
Woensdag 11 oktober 19:00-21:00 Gebied 4: Buitengebied en de dorpen

De Engelenburcht
Heuvel 18
’s-Hertogenbosch

 

 Waarom de Week van de Omgevingsvisie?

De ambities en de opgaven waar onze gemeente voor staat, hebben vaak ruimte nodig in onze leefomgeving. Deze ruimte is schaars. We willen - en moeten - de grote vraag naar ruimte voor woningen en bedrijvigheid in relatie brengen met andere grote opgaven. Zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, slimme mobiliteit, biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier. We zijn de Omgevingsvisie begonnen met een Koersdocument (pdf). Hierin staat wat onze waarden zijn, waar onze kracht ligt en hoe we hier als ’s-Hertogenbosch mee aan de slag willen de komende jaren. Begin dit jaar deelden we deze op ons participatieplatform en kon iedereen die wilde daar ook op reageren. In onze laatste digitale nieuwsbrief hebben we daar ook verslag van gedaan. Het Koersdocument verwachten we eind dit jaar af te kunnen ronden. De reacties die we ontvingen op ons participatieplatform en terugkregen tijdens de verschillende gesprekken hebben ons daarbij geholpen.

We hopen je tijdens een of meerdere van deze inloopbijeenkomsten te zien!

 


Actieve Wielen